vasárnap

pál csaba, meghívó


Erlin Klub Galéria 2009.02.11-03.17

Megnyitó szöveg

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntöm Önöket Pál Csaba képzőművész kiállításának megnyitóján. Mint láthatják, a művész sokféle médiumot használ gondolatai kifejezéséhez. Láthatunk festményeket, manipulált fotókat, light boxot, digitális képnézegetőn képeket és szavakat. A művész éppoly természetességgel nyúl az ecsethez vagy a ceruzához (hogy a többi felhasznált anyagról ne is beszéljünk), mint a klaviatúrához, az egérhez vagy a fényképezőgéphez. Ugyanilyen könnyedséggel egyensúlyoz a figurális és a nem figurális határán is. A képek figurálisak, ábrázolók, hiszen felismerhetők a természeti motívumok, a kiállítás főtémája: a bábok. Pontosabban rovarok bábállapotban. A bebábozódásról így szól a tudományos leírás:

„A rovarok legnagyobb csoportja, a fejlett szárnyas rovarok egyedfejlődésének utolsó előtti szakasza a báb. E rovarok teljes átalakulással (holometamorfózissal) fejlődnek, lárváik és az imágók testfelépítése, valamint életmódja rendszerint jelentősen különbözik (például hernyó-lepke). Ezt a jelentős különbséget az utolsó lárvastádium után kialakuló, inaktív fejlődési stádium, a bábállapot hidalja át. Bábállapotban a rovarok rendszerint nem mozognak, és nem táplálkoznak. Bábállapotban a test nagy részének sejtes szerveződése felbomlik, csak néhány pár sejthalmaz marad a testben, az ún. imaginális korongok. Ezek a test többi részének anyagait tápanyagként felhasználva osztódásnak indulnak, majd létrehozzák a kifejlett állat szerveit. Végül az imágó egy utolsó vedlés által kibújik a bábból.”

Az utolsó lépés, azaz a bábból való kibújás itt még nem látható. Most még a bebábozódást, a bábállapotot láthatjuk a képeken. A természetben a bebábozódás a fejlődés egyik szakasza, a folyamat egyik állomása. A művészetben, az irodalomban, a mesékben általában pozitív folyamatként beszélünk róla. Ezáltal lesz a csúnya hernyóból szépséges lepke, mely már nemcsak csúszni-mászni tud, hanem repülni, szabadon szárnyalni, repkedni egyik virágról a másikra a szép napsütötte mezőn. Szoktuk a kamaszkor allegóriájaként is értelmezni, amikor a kedves kisgyerek elviselhetetlen tinédzserré alakul, majd korszak átvészelése után, szép, értelmes, felelősségérzettel rendelkező fiatal felnőtt lesz belőle.
Ez az ideális kép egyelőre a távoli jövőben létezik csak. Itt a kiállításon nem találkozhatunk vele. Hajlamos vagyok arra gondolni, hogy az itt látható bebábozódás nem a szerves fejlődés egyik állomása. Inkább valami önkéntes belső emigrációra utalnak a művek. A light boxon látható emberi alak, akinek az arca le van takarva, és egy lufi kapcsolódik a fejéhez, mint valami oxigénpalack, valami alámerülést, hibernálódást juttat eszünkbe. Erre utal a ravatalszerű installálás, a képnézegetőn olvasható szavak. A festményeken a látható bábok mellett legalább olyan fontosak az absztrakt expresszionizmus és az informel legnemesebb hagyományait követő kifejező eszközök, részletek. A finom, lírai felületek és a drámai fekete gesztusok gazdag érzelmi palettát vonultatnak fel, belső konfliktusokról, fájdalmakról, ugyanakkor örömökről mindenféle máz nélkül, kendőzetlen, mondhatni kíméletlen őszinteséggel tudósítják a nézőt. A rovarok bábjainak pedig - jelenlegi tudásunk szerint – nincsenek emócióik. A megjelenített érzelmek nem az élettől való elfordulást, hanem éppen az életért, a jóért, a szépért való aggódást fejezik ki. Arra hívják fel a figyelmet, hogy sokszor rossz helyen keressük a szépséget és az örömöt. Az általános értékrend nagyon rossz irányba változott.

Ha kilépünk az utcára, ha kinyitjuk az újságot vagy bekapcsoljuk a tévét, számítógépet annyi, de annyi szörnyűség, rossz hír áramlik felénk, hogy sokszor magunknak is eszünkbe jut, jobb volna egy kicsit bebábozódni, valami téli álmot aludni, és megvárni amíg ez a sok rémség elmúlik. A sok mocsokban pedig óhatatlanul magunk is piszkosak leszünk. A bábállapotban átalakulhatunk, hogy aztán tisztán újjászülethessünk.

„Vállalni kell a rengeteg lemondást, mert a lemondás az ünnep feltétele, a bábállapot bénultságát, mert ez a szárnyak feltétele." – írja Saint-Exupéry. Mindannyian reméljük, hogy az utolsó vedlés után kibontakozó szárnyak egy jobb, erkölcsileg tisztább világban tudnak majd repülni.

Bálványos Anna /művészettörténész/

pál csaba, bebábozódás


Erlin Galéria részlet a kiállításról

pál csaba, bebábozódás


140x300cm vegyes technika, falapon

pál csaba, bebábozódás


140x100cm, vegyes technika falapon

pál csaba, bebábozódás


140x100cm, vegyes technika falapon

pál csaba, bebábozódás


140x100cm, vegyes technika falapon

pál csaba, bebábozódás


140x100cm, vegyes technika, falapon

pál csaba, bebábozódás

2009 Erlin Galéria

pál csaba, bebábozódás


Erlin Galéria részlet a kiállításról

pál csaba, bebábozódás


140x100cm, vegyes technika falapon

pál csaba, bebábozódás


Erlin Galéria, 140x100cm, vegyes technika, falapon

pál csaba, bebábozódás

Erlin Galéria részlet a kiállításról

pál csaba, bebábozódás

Erlin Galéria részlet a kiállításról, 50x70cm, c-print

pál csaba, bebábozódásErlin Galéria, 150x70x50cm, világító doboz, digitális képnézegető

pál csaba, bebábozódás

140x200cm, vegyes technika, falapon

pál csaba, bebábozódás

Erlin Galéria, részlet a kiállításról 50x70cm/db, c-print

pál csaba, terv21x15cm/db vegyes technika papír

pál csaba, terv21x15cm, vegyes technika, papír

pál csaba, terv21x15cm, vegyes technika,papír

pál csaba, hommage a Tolvaly Ernő
50x50x10cm, vegyes technika, falapon